Klientu apkalpošanas aspekti ēdināšanas uzņēmumos

Programmas saturs: programma ir paredzēta ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem. Apmācība par izcilu klientu apkalpošanu un kā tā ietekmē veiksmīgu ēdināšanas uzņēmuma darbu. Īpaša uzmanība ēdināšanas uzņēmumos ir jāvelta alergēniem un ar to saistītajiem riskiem ne tikai klientam, bet arī uzņēmējam. Ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem tiek piedāvāts apgūt ēdienkartes izveides un sortimenta nodrošināšanas specifiku, bet ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem - tehnisko klientu apkalpošanu. 

Programmas apjoms: 8 akadēmiskās stundas (teorētiskās un praktiskās nodarbības).

Izglītības dokuments: RTA MIC apliecība.