Konfliktsituāciju risināšana mediācijas ceļā (A)

Programmas mērķauditorija: palīdzošo profesiju speciālisti - sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, sociālie rehabilitātāji, pedagogi u.c. interesenti.

Nodarbību tēmas:

  • Konfliktsituāciju risināšana mediācijas ceļā.
  • Mediācijā pielietojamo metožu raksturojums un praktiskā pielietojuma treniņš.
  • Konfliktsituāciju risinājums mediācijas ceļā.
  • Grupas un individuālā supervīzija.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 36 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC apliecība.