Koučings mūsu ikdienā

Programmas mērķauditorija - jebkurš interesents, kurš ir gatavs ieguldīt sevī, izzināt sevi un rast sevī resursus, kuri palīdzēs sasniegt mērķus, piepildīt sapņus un apzināties savas neierobežotās iespējas.

Programmas mērķis ir iepazīstināt interesentus ar koučinga pielietojumu ikdienas procesā – pašizaugsmē, karjeras izvēles jautājumos, attiecību risināšanā, uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanā un citos svarīgos jautājumos, sniedzot gan teorētiskos pamatus, gan pielietojot teoriju praktiskās nodarbībās.

Programmas anotācija. Programma paredzēta kā teorijas un prakses apvienojums, sniedzot dalībniekiem reālu palīdzību dažādu koučinga metožu un tehniku apgūšanā, pielietojot tās ikdienas situācijās – stresa mazināšanai, lēmumu pieņemšanai, attiecību izvērtēšanai u.c. Šis informatīvi praktiskais kurss ļauj iepazīstināt interesentus ar koučinga pielietojumu ikdienas procesā – pašizaugsmē, karjeras izvēles jautājumos, attiecību risināšanā, uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanā un citos svarīgos jautājumos, sniedzot gan teorētiskos pamatus, gan pielietojot teoriju praktiskās nodarbībās.

Programmas saturs:

 • Ieskats koučinga vēsturē, koučinga mērķi, uzdevumi
 • Koučings salīdzinājumā ar konsultācijām, mentoringu un psihoterapiju
 • Kouča kompetences, kouča ētika, darbs ar kouču
 • Koučinga virzieni, sadarbība ar klientu
 • Koučinga metodes, to pielietojums kouča darbā un ikdienā
 • Individuālās sesijas
 • Treniņi
 • Stratēģiskās sesijas
 • Paškoučings
 • Labbūtība
 • Stresa pārvaldība
 • Radošums, radošuma tehnikas un to pielietojums ikdienā
 • Metaforiskās kārtis, to pielietojums
 • Vērtības, pārliecības, uzskati. Darbs ar pārliecībām un vērtībām
 • Dažādu metožu pielietojums – praktiskas nodarbības

Programmas īstenošanas veids un forma - tiešsaiste un klātiene.

Programmas ilgums - 40 akadēmiskās stundas.


Noslēgumā tiks izsniegta RTA Mūžizglītības centra apliecība.