Latgaliešu literārā (rakstu) valoda


 

Programmas mērķauditorija:   novadmācības skolotāji,

                                                          kultūras darbinieki,

                                                           žurnālisti,

                 citi interesenti (jo īpaši tie, kuriem ir saskare ar latgaliešu tekstiem).

Programmas mērķis: Programmā tiek iegūtas pamatprasmes latgaliešu tekstu radīšanā (tematika un žanrs atkarībā no programmas apguvēju vajadzībām), koriģēšanā un rediģēšanā, balstoties uz 2007. g. pareizrakstības nosacījumiem. Tiek pievērsta uzmanība arī latgaliešu valodas etiķetei un frazeoloģijai.

Programmas apjoms: 36 akadēmiskās stundas, RTA MIC apliecība.