Lāzertehnoloģiju izmantošana inovatīviem risinājumiem tekstila un ādas izstrādājumos

Mūsdienās, izmantojot lāzerapstrādes tehnoloģiju, iespējams efektīvākā veidā panākt vēlamo dizaina estētisko vai funkcionālo risinājumu produktam, lai to piedāvātu lietotājam. Tālmācības programma ir paredzēta interesentiem, kas darbojas tekstila un ādas apstrādes uzņēmumos, dizaineriem. Īpaši aktuāls un noderīgs kurss būs tiem inženierzinātņu un dizaina studiju programmās studējošajiem, kuri uzsākuši studijas un vēlas apgūt teorētiskas un praktiskas iemaņas tekstila un ādas izstrādājumu lāzerapstrādē. Līdz ar to šis studiju kurss, kas veidots kā interaktīvi moduļi, ļaus ne vien gūt zināšanas par lāzertehnoloģijām, bet arī pilnveidot kompetences, atbilstoši darba tirgus prasībām.

Aicināti arī citi interesenti, kuriem ir saistošs apmācības programmas saturs, prasmju apguve pielietojumam turpmākā radošā vai profesionālā darbībā.

NB! Apmācības paredz arī klātienes praktiskas nodarbības RTA Lāzertehnoloģiju centrā.

Ieguvumi pēc programmas apguves:

  • izpratne par lāzerapstrādes procesa būtību, tehnoloģijas izvēles pamatojumu;
  • lāzerapstrādes procesa paņēmienu, metožu pārzināšana;
  • spēja izvēlēties materiālus atbilstoši prasībām un lāzerapstrādes nosacījumiem;
  • spēja izvēlēties lāzerapstrādes tehnoloģiskā procesa parametrus un optimiztēt tos;
  • prasību lāzerapstrādes kvalitatīvai izpildei pārzināšana.

Kurss sastāv no 4 moduļiem. 1. moduļa apguve ir obligāta, nākamos iespējams apgūt secīgi vai pēc izvēles. Apguvei jāizvēlas vismaz 2 moduļi (1. + 2. vai 1. + 3. vai 1. + 4.), jo 2., 3., 4. moduļi paredz praktisko darbu.

1.modulis LĀZERTEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANA TEKSTILMATERIĀLU UN ĀDAS APSTRĀDĒ

2.modulis LĀZERMARĶĒŠANAS IZMANTOŠANA TEKSTILMATERIĀLU UN ĀDAS APSTRĀDĒ

3.modulis LĀZERGRIEŠANAS IZMANTOŠANA TEKSTILMATERIĀLU UN ĀDAS APSTRĀDĒ

4.modulis LĀZERMETINĀŠANAS IZMANTOŠANA TEKSTILMATERIĀLU APSTRĀDĒ

Programmas norise: 1.aprīlis – 15.jūnijs. 

1. moduļa apguves izmaksas: 50.00 EUR;

2., 3., vai 4. moduļa apguves izmaksas: 99.00 (iekļaujot klātienes nodarbības lāzertehnoloģiju laboratorijā).

Programmas apguves dokuments: RTA MIC apliecība, norādot apgūtās tēmas, stundu skaitu un kredītpunktus.

Reģistrēšanās: https://www.rta.lv/mic_pieteiksanas_kursiem

Kontakttālrunis: 26411587