LEGO robotika pedagogiem I (A)


 

Programma piedāvā pilnveidot zināšanas par robotu programmēšanu, konstruēšanu un vadīšanu, kā arī gūt jaunas idejas un ierosmes darbā ar skolēniem. Ar LEGO ROBOTIKAS izglītību mācību stundas kļūs daudzveidīgas, kreatīvas un interesantas!  Praktiskā darbošanās aizraus skolēnus un rosinās apgūt tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātiku. Īpašas priekšzināšanas kursa apguvei nav nepieciešamas

Programmas mērķauditorija: skolotāji, kuri ir saistīti ar tehnisko jaunradi; interešu izglītības skolotāji; kā arī ikviens interesents, kurš vēlas iegūt pamatzināšanas par Lego robotiku.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 12 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC apliecība.