Medijpratība izglītībā: tendences un izaicinājumi

Programmas mērķauditorija - pedagogi, kuri vēlas ieviest savā darbā medijpratības elementus, mācīt skolēniem kritisko domāšanu, prasmi analizēt mediju saturu un atbilstoši rīkoties digitālajā vidē; programmu var apgūt arī citi interesenti.

Programmas anotācija. Kursa mērķis ir veicināt klausītāju informācijas un medijpratību, apgūstot mediju satura veidošanas paņēmienus un jaunākās tendences. Kursu laikā tiks sniegtas zināšanas par mediju darbības principiem, funkcijām, mediju vēstījumu sagatavošanu, manipulācijas tehnikām, kas ļauj kritiski izvērtēt informāciju, uztvert mediju ziņojumu patieso mērķi un atpazīt faktus no viedokļiem, izmantojot dažādas metodes un pieejas.

Kurss būs noderīgs cilvēkiem, kurus interesē, kā notiek informācija veidošana, apstrāde un izplatīšana, izmantojot masu komunikācijas līdzekļus.

Masu mediju satura veidošanas un medijpratības tēmas tiks apgūtas teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās. 

Programmas saturs:

  • Medijpratības tendences un izaicinājumi,
  • Satura veidošana masu medijos,
  • Izglītības kvalitāte un medijpratība,
  • Medijpratība reģionālajos elektroniskajos medijos,
  • Medijpratība un komerciālie mediji: mīti un patiesība,
  • Veselības medijpratība
  • u.c.

Programmas īstenošanas veids un forma - klātienē un/vai attālināti

Kursu norises vieta - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai cita grupas komplektēšanās vieta (pēc pieprasījuma); tiešsaistes nodarbības, izmantojot Zoom.

Noslēgumā tiks izsniegta RTA Mūžizglītības centra apliecība.