Medijpratības veicināšana skolās (A)


 

Programmas mērķauditorija: pedagogi, kuri vēlas ieviest savā darbā medijpratības elementus, mācīt skolēniem kritisko domāšanu, prasmi analizēt mediju saturu un atbilstoši rīkoties digitālajā vidē. Programmu var apgūt arī citi interesenti. 

Kursa mērķis ir veicināt klausītāju informācijas un medijpratību, apgūstot mediju satura veidošanas paņēmienus un jaunākās tendences. Kursu laikā tiks sniegtas zināšanas par mediju darbības principiem, funkcijām, mediju vēstījumu sagatavošanu, mediju diskursu un lingvistiskajiem ietekmēšanas līdzekļiem, kas ļaus klausītājiem kritiski izvērtēt informāciju, uztvert mediju ziņojumu patieso mērķi un atpazīt faktus no viedokļiem, izmantojot dažādas metodes un pieejas.

Kurss būs noderīgs cilvēkiem, kuriem interesē, kā notiek informācija veidošana, apstrāde un izplatīšana, izmantojot masu komunikācijas līdzekļus.

Masu mediju satura veidošanas un medijpratības tēmas tiks apgūtas teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās.  

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 16 akadēmiskās stundas jauktā mācību formā (klātienē un tiešsaistē). Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.