Mediju studijas un komunikācija

Tālmācības programma ir paredzēta interesentiem ar vidusskolas izglītību. Īpaši aktuāls un noderīgs tālmācības kurss būs tiem, kuri uzsākuši augstākās izglītības studijas un vēlas apgūt teorētiskas un praktiskas iemaņas sociālo zinātņu studiju kursos, padziļināti izprast komunikācijas situācijas, pilnveidot prasmi veidot mērķtiecīgus ziņojumus žurnālistikā un stratēģiskajā komunikācijā un veicināt savu konkurētspēju darba tirgū.

NB! Ir nepieciešamas angļu valodas zināšanas B1 līmenī, lai saprastu atsevišķus mācību materiālus.

TĒMAS

 • JAUNĀKĀS ATTĪSTĪBAS TENDENCES KOMUNIKĀCIJĀ UN ŽURNĀLISTIKĀ
 • DATU VĀKŠANA, IZPĒTE, ANALĪZE UN APSTRĀDE
 • MEDIJPRATĪBA
 • KOMUNIKĀCIJAS TEORIJAS
 • RADOŠĀ RAKSTĪŠANA
 • VIZUĀLĀ KOMUNIKĀCIJA UN DIZAINS
 • MEDIJU SATURA VEIDOŠANA
 • STRATĒĢISKĀS KOMUNIKĀCIJAS PAŅĒMIENI

Pēc programmas apgūšanas Jūs spēsiet un / vai pratīsiet:

 • kritiski izvērtēt un analizēt mūsdienu informācijas vidi;
 • raksturot satura veidošanas, pārraides un uztveres problēmas dažādos masu komunikācijas veidos;
 • pārzināt masu mediju darbības, mediju ziņojumu izplatīšanas, veidošanas un patēriņa tendences;
 • veidot atbilstošus tekstus masu medijiem (prese, elektroniskie mediji, sociālie mediji, mājaslapas);
 • radoši prezentēt informāciju.

Programmas norise: 1.aprīlis – 15.jūnijs.

Programmas apguves izmaksas: 50.00 EUR

Programmas apguves dokuments: RTA MIC apliecība, norādot apgūtās tēmas, stundu un attiecīgi kredītpunktu skaitu.

Reģistrēšanās:  https://www.rta.lv/mic_pieteiksanas_kursiem

Kontakttālrunis: 26411587