Mediju studijas un komunikācija


 

Tēmas:
1. Komunikācijas teorijas.
2. Informācijas analīze.
3. Radošā rakstīšana.
4. Vizuālā komunikācija un dizains.
5. Mediju satura veidošana.
6. Stratēģiskās komunikācijas paņēmieni.


Apmācība notiks Moodle vidē (lekciju un praktisko uzdevumu arhīvs), Microsoft Teams virtuālajā vidē un Zoom platformā tiešsaistes lekciju, konsultāciju  nodrošināšanai un praktisko darbu organizēšanai.
Nepieciešamie rīki un programmatūra: dators ar MS Windows OS un Internet pieslēgumu, Zoom aplikācijas, webkamera ar mikrofonu.


Mācību stundu sadalījums:
Tiešsaistes nodarbības – 8 stundas
Patstāvīgais darbs, t.sk. izdales materiāli, prezentācijas, videolekcijas RTA e-kursu vietnē – 14 stundas (darbs mācību platformā) un 52 stundas (patstāvīgais darbs)
Pārbaudījums – 4 stundas
Tiešsaistes konsultācijas – 2 stundas