Nūjošanas tehnikas pamatelementi

 

Programmas mērķauditorija: Sporta skolotāji, sporta speciālisti, studenti, visi interesenti.

 Nūjošana tiek atzīta kā viena no ieteicamām veselību veicinošām fiziskām aktivitātēm jebkurā vecumā un kļūst aizvien populārāka visā Latvijā. Šīs fiziskās aktivitātes efektivitāte ir atkarīga no pareizi apgūtas tehnikas izpildes. Pareizi apgūtas tehnikas gadījumā tiek pilnvērtīgi nodarbināta ķermeņa augšdaļa un rokas, kas uzlabo asinsriti, nostiprina muskulatūru un attīsta aerobās spējas. Programmas dalībnieki apgūst nūjošanas tehnikas pamatelementus, nūjošanas tehniku veselības, fitnesa un sporta līmenī, kā arī iegūst zināšanas par nūjošanas terminoloģiju, inventāru un vēsturi. Nūjošanas tehnikas apgūšana ir iekļauta arī sporta standartā, tādēļ pedagogiem ir nepieciešams papildināt savas zināšanas par šīs aktivitātes apmācības metodiku.

Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas, 1KP.

Izglītības dokuments: RTA MIC apliecība.