Pacienta tiesības

 

Programmas mērķauditorija: Pacienti, medicīnas darbinieki, tiesību speciālisti, studenti un citi interesenti.

Programmas mērķis: sniegt zināšanas par pacienta tiesībām, to praktisku pielietojumu, kā arī zināšanas par pacienta tiesību aizsardzības iespējām to pārkāpuma gadījumā. Pacienta tiesības tiek analizētas, balstoties gan uz Latvijas, gan ārvalstu literatūru, normatīvo regulējumu un juridiskās prakses materiāliem.

Programmas saturs:

  • Veselība, pacients, ārstniecība – izpratne un skaidrojumi
  • Pacienta ārstniecības finansējums pasaulē un Latvijā
  • Pacienta tiesību izpratne un to normatīvais nodrošinājums
  • Pacienta tiesības piekrist ārstniecībai vai atteikties no tās
  • Pacienta tiesības uz informāciju
  • Pacienta tiesības uz konfidencialitāti
  • Pacienta tiesības uz ārstniecības pieejamību
  • Pacienta tiesību pārkāpumi un atbildība par tiem.

Programmas īstenošanas veids un forma: 16 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.