Pārtikas mājražotāju produkta veidošana un pārdošana

 

Kā radīt pārtikas mājražotāju  produktus? Kā piedāvāt radīto pārtikas mājražotāju produktu tirgū un pārdot to?  Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniedz programma, piedāvājot apgūt šādas tēmas:

- pārtikas mājražotāju produktI, to īpatnības, nepieciešamie resursi un to izmantošana pārtikas mājražotāju produkta un piedāvājuma veidošanā;

- higiēnas prasības kvalitatīva pārtikas mājražotāju produkta radīšanai;

- vides aizsardzības prasības un ilgtspējības pamatprincipus;

- pārtikas mājražotāju produkta cenas noteikšana;

- konkurentu novērtēšana, pārtikas mājražotāju produkta pieprasījuma pārzināšana un piedāvājumu ietekmējošie faktori;

- izprast klientu vajadzības un motivāciju un veidot ilgtspējīgas attiecības ar klientiem;

- dažādu pārdošanas metodes pielietojums.

Programmas apjoms: 80 akadēmiskās stundas (teorētiskās un praktiskās nodarbības), bet ir iespēja apgūt atsevišķus programmas moduļus.

Izglītības dokuments: RTA MIC apliecība.