Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība (B)

Programmas mērķauditorija - personas, kurām nav skolotāja profesionālās kvalifikācijas vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības, tālākizglītības programmu realizēšanai.

Programmas mērķis - pilnveidot profesionālās kompetences, apgūstot pedagoģijas, psiholoģijas un mācīšanas metodikas pamatus.

Programmas saturs:

 • Psiholoģija,
 • Ieskats pieaugušo izglītībā,
 • Pedagoģiskās paradigmas un mūsdienu izglītības attīstības tendences,
 • Motivācija un mācīšanās motīvi,
 • Mācīšanās process,
 • Pozitīvas mācību vides veidošana,
 • Izglītības sistēma Latvijā,
 • Audzināšana kā pedagoģiskā procesa sastāvdaļa,
 • Mācību saturs,
 • Mācību procesa plānošana, organizēšana un vadīšana,
 • Mācību procesa un rezultātu novērtēšana,
 • IKT pielietojums mācību procesā,
 • Kultūras un izglītības projektu darba organizēšana,
 • Grupas dinamika un komandas veidošana,
 • Karjeras izglītība,
 • Dalībnieku sasniegumu novērtēšana.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma;

Programmas īstenošanas veids un forma - gan klātienē, gan attālināti, izmantojot Zoom.

Kursu norises vieta - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta.

Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts, kas piešķir tiesības veikt pedagoģisko darbību.