Pedagogs-karjeras konsultants (B)

Programmas mērķauditorija: izglītības iestāžu direktori, vietnieki, skolotāji, sociālie pedagogi, jaunatnes lietu speciālisti, skolu psihologi.

Uzņemšanas prasības: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā.

Programmas mērķis - pilnveidot pedagoga karjeras konsultanta zināšanas karjeras attīstības atbalsta teorijās un attīstīt prasmes karjeras izglītības plānošanai un īstenošanai.

Programmas saturs:

  • Karjeras jēdziens un karjeras attīstības atbalsta teorijas,
  • Karjeras vadības prasmes un to attīstīšana,
  • Karjeras attīstības atbalsta metodes,
  • Pedagoga karjeras konsultanta profesionālā ētika,
  • Tautsaimniecības nozares, to attīstības prognozes Latvijā,
  • Latvijas Izglītības sistēma, izglītības un nodarbinātības mijiedarbība,
  • Darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmes,
  • Vecumposmiem atbilstīga karjeras izglītības īstenošanas plānošana izglītības iestādē,
  • Karjeras izglītības īstenošanas organizēšana,
  • Dalībnieku noslēguma pārbaudes darbu izvērtēšana.

Programmas īstenošanas veids un forma: klātienē un attālināti (51% - lekcijas un semināri, 49% - praktiskās nodarbības).

Kursu norises vieta: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta; tiešsaiste, izmantojot Zoom

Nodarbību grafiks:

25.11.2023. - 9:00-16:00

02.12.2023. - 9:00-16:00

09.12.2023. - 9:00-16:00

05.01.2024. - 17:30-19:55

06.01.2024. - 9:00-16:00

13.01.2024. - 9:00-16:00

19.01.2024. - 17:30-19:55

20.01.2024. - 9:00-16:00

27.01.2024. - 9:00-16:00

03.02.2024. - 9:00-16:00

10.02.2024. - 9:00-16:00

17.02.2024. - 9:00-16:00


Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts, kas piešķir tiesības strādāt par pedagogu-karjeras konsultantu.