Praktiskā kreativitāte, tās veicināšana apzinātas komunikācijas ceļā

 

Programmas saturs. Praktiskās nodarbībās kursa klausītāji nostiprinās iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes apzinātā komunikācijā caur dialogu, kura pielietojums ir vienlīdz nozīmīgs gan skolās, gan ikdienas sociuma saskarsmē.  Apgūstot apzinātas komunikācijas un saskarsmi veidojošos elementus, to mijiedarbību , tiks iegūta papildus izpratne un pieredze darbā ar uzņēmības un praktiskās kreativitātes veicināšānu ne tikai skolās, bet jebkurā sociālajā sistēmā – ģimenē, darba kolektīvā utml.

Programmas apjoms: 12 akadēmiskās stundas.

Izglītības dokuments: RTA MIC apliecība.