Prāta atpūta jeb kā atrast SAVU meditāciju. Praktiskā meistarklase

Programmas mērķauditorija - ikviens, kurš vēlas iegūt ieskatu meditāciju veidos, gūt izpratni par prāta atpūtas nepieciešamību un vēlas atrast ideālo veidu, kā atpūtināt savu prātu, iegūt mieru un labsajūtu.

Programmas mērķis - sniegt ieskatu meditāciju būtībā, nepieciešamībā un iespējās. Meditatīvas nodarbošanās atrašana sava stresa mazināšanai un labbūtības veicināšanai.

Programmas anotācija. Meditācija nav tikai klusēšana vai meditatīvu tekstu un mūzikas klausīšanās. Meditācija ir jebkas, kas dod cilvēkam miera sajūtu, atpūtina prātu, ļauj atslēgt domas no ikdienas, no darbiem un pienākumiem. Šīs nodarbes samazina stresa līmeni un veicina labbūtību.

Meditatīvu nodarbi var atrast jebkurš! Kurss paredzēts, lai cilvēks gūtu priekšstatu par to, kāpēc nepieciešams “prāta miers”, kāpēc cilvēks nevar strādāt 24/7, kāpēc ir jābūt laikam sev un savai atpūtai. Kursa pamatā ir dažādi veidi, metodes un instrumenti, lai cilvēks varētu iegūt iekšējo mieru, atrodot savu ideālo meditācijas veidu, kā arī iemācītos mikrometodes sava stresa mazināšanai un labbūtības veicināšanai.

Programmas saturs:

  • Kas ir meditācija, tās veidi, nepieciešamība un iespējas? Stress mūsu ikdienā, tā mazināšanas nepieciešamība. Kas ir labbūtība, kā to veicināt? Kā atrast savu meditatīvo nodarbi, kas sniedz iekšējo mieru un piepildījumu, atbrīvo no stresa? Teorija un prakse.
  • Dažādu meditācijas veidu apzināšana, ieskats dažādos veidos ar piemēru palīdzību. Praktiskais darbs – savas meditācijas “radīšana” – paškoučinga metodes.
  • Diskusijas, jautājumi. Refleksija jeb atgriezeniskā saite.


Programmas īstenošanas veids un forma - klātienē.

Noslēgumā tiks izsniegta RTA Mūžizglītības centra apliecība.

Programmas cena - EUR 40,00 - 60,00 (atkarībā no cilvēku skaita grupā).