Profesionālā vācu valoda


 

Programmas mērķis un saturs: nostiprināt un padziļināt vācu valodas zināšanas, atkārtot gramatiskās konstrukcijas, paplašināt profesionālās jomas vārdu krājumu, kā arī attīstīt valodas mutvārdu un rakstveida komunikāciju, aktualizējot nozares tēmas. Tiek pilnveidota komunikatīvā prasme izteikt un pamatot viedokli par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem.

Programmas apjoms: 36 akadēmiskās stundas, RTA MIC apliecība.