Programmēšanas valodas. Ievads C++

 

Programma ievada programmēšanā ar vienu no populārākām programmēšanas valodām C++, apskatot galvenās programmēšanas koncepcijas un struktūras un ļaujot iemācīties programmēt konsoles aplikācijas ikvienam interesentam bez iepriekšējās programmēšanas pieredzes.

Programmas tēmas

Ievads programmēšanas koncepcijā.

Darba sākums ar C++ izstrādes vidi.

Algoritma jēdziens un attēlošanas veidi.

Programmas vispārējā uzbūve.

Datu tipi un mainīgie, konstantes.

Nosacījumu struktūras: if, if/else, switch un to pielietojums dažādu uzdevumu risināšanai.

Atkārtošanas struktūras: for, while, do/while un to pielietojums dažādu uzdevumu risināšanai.

Darbs ar masīviem un to pielietojums dažādu uzdevumu risināšanai.

Programmas apjoms, izgļītības dokuments: 80 akadēmiskās stundas, RTA MIC sertifikāts.