Ražošanas energoefektivitātes uzlabošana, izmantojot mūsdienu simulācijas tehnoloģijas

 

Programmas saturs:  Solid Works lokšņu materiāla detaļu projektēšana, Solid Works Circut works elektrisko kabeļu projektēšanas instruments, Solid Works Simulation Express instruments pieļaujamo slodžu pārbaudei, Solid Works Design Cheker instruments dokumentu atbilstības pārbaudei, Solid Works Designing for Sustainability instruments projektējamo detaļu izmaksu un ekoloģiskās pēdas novērtējumam un optimizēšanai.

Programmas apjoms: 40 akadēmiskās stundas (teorētiskās un praktiskās nodarbības).