Rotaļdarbība mazbērnu vecumā pirmskolas izglītības iestādē (A)


 

Programmas mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi.

 Programmas mērķis: nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi, pamatojoties uz pedagoģisko, psiholoģisko un humānistiskās mijiedarbības didaktisko modeli.

Programmas saturs:

  • Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības posmi.
  • Mērķtiecīgas rotaļdarbības organizēšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
  • Kustību aktivitātes mazbērnu vecumā ikdienas dienas režīma momentos telpās un svaigā gaisā.
  • Montesori pedagoģijas pielietojums bērniem pirmsskolas vecumā.
  • Alternatīvās pedagoģijas pielietojums speciālās izglītības iestādes mācību procesā.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 24 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC apliecība.