Savas dzīves un laika plānošana. Praktiskā meistarklase

Programmas mērķauditorija - ikviens, kurš vēlas gūt priekšstatu par plānošanas metodēm un rīkiem, un praktiskas iemaņas savas dzīves plānošanai.

Programmas mērķis - sniegt ieskatu laika un darbu plānošanas rīkos un iespējās, kā arī plānošanas nozīmē. Ar praktisko nodarbību palīdzību sniegt prasmes laika plānošanā.

Programmas anotācija. Savas dzīves plānošana ir svarīgs faktors, lai dzīvotu saskaņā ar sevi, savām vērtībām un sasniegtu pēc iespējas vairāk. Mērķu definēšana ir būtiska prasme, bet, ja nav prasmju un zināšanu laika un darbu plānošanā, mērķi var arī nesasniegt. Plānošana ir svarīga gan privātā dzīvē, gan profesionālajā jomā.

Kursa laikā klausītāji gūs priekšstatu par iespējamiem rīkiem, ko izmantot laika plānošanā, kā arī iegūs zināšanas par plānošanas nepieciešamību, sekām, kas notiek, ja nav efektīvas laika un darbu plānošanas. Teorijas zināšanas mīsies ar praktiskām nodarbēm.

Programmas saturs:

  • Plānošana, tās nozīme un ietekme uz cilvēka dzīvi gan privāti, gan profesionālajā jomā. Prokrastinācija un perfekcionisms – laika plānošanas traucēkļi vai palīgi?
  • Laika plānošanas metodes un instrumenti. Laika līnija. Stratēģiskā plānošana. Teorija un praktiski piemēri.
  • Praktiskais darbs – stratēģiskais plāns katram individuāli, pielietojot plānošanas instrumentus – plāna sākotnējais posms, kuru var papildināt, koriģēt un pilnveidot. Diskusijas, jautājumi. Refleksija jeb atgriezeniskā saite.


Programmas īstenošanas veids un forma - klātienē.

Noslēgumā tiks izsniegta RTA Mūžizglītības centra apliecība.

Programmas cena - EUR 40,00 - 60,00 (atkarībā no cilvēku skaita grupā).