Skolēnu komunikatīvās kompetences pilnveide pedagoģiskajā procesā (A)


 

Programmas mērķauditorija: izglītības iestāžu pedagogi, ikviens interesents.

Programmas anotācija: Kursos tiek piedāvāts pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci, papildinot zināšanas par skolēnu komunikatīvās kompetences veidošanos un nozīmi personības pašrealizācijas procesā.

Nodarbību tēmas:

  • Komunikācijas loma socializācijā un personības pašrealizācijā.
  • Komunikatīvā kompetence.
  • Metodes un paņēmieni skolēnu komunikatīvās kompetences pilnveidei.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 12 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC apliecība.