Skolotāja darbs iekļaujošas izglītības īstenošanas aspektā vispārējās izglītības iestādē (A)


 

Programmas mērķauditorija:  vispārējo izglītības iestāžu skolotāji.

 Latvijas izglītības iestādēs, atbilstoši  IZM  nostādnēm, tiek īstenota iekļaujoša izglītības procesa īstenošanas politika, kas nosaka, ka skolotāji vienlaicīgi  mācību stundās  veic izglītojošu darbību ar  skolēniem, kuriem  nav attīstības traucējumi un speciālas izglītošanas vajadzības, un skolēniem, kuriem  ir nepieciešama specializēta, pielāgota, atvieglota mācību programma, jo ir  diagnosticēti attīstības traucējumi. Iekļaujošs izglītības process nosaka  nepieciešamību skolotājam  zināt un mācēt  strādāt ar jebkuru skolēnu, tai skaitā arī ar skolēniem, kuriem ir visdažādākās  vajadzības un īpatnības, vienlaicīgi mācību stundā īstenojot vairākas mācību programmas. Tādēļ skolotājiem ir svarīgi apgūt dažādas darba stratēģijas un pieejas, labāko  iekļaujoša darba pieredzi.  Programmas mērķis:  mācīt  skolotājus izvēlēties optimālus paņēmienus un darba stratēģijas vienlaicīgi mācību stundā īstenojot vairākas (tai skaitā speciālās) mācību programmas.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 12 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC apliecība.