Sociālā gleznošana, sociālās spēles - sociālā pedagoga un pedagoga profesionālās darbības efektivitātes paaugstināšanai (A)


 

Sociālā gleznošana, sociālās spēles - sociālā pedagoga un pedagoga profesionālās darbības  efektivitātes paaugstināšanai

Programmas mērķauditorija: sociālie pedagogi, pedagogi, skolotāju palīgi u.c. interesenti.

 Nodarbību tēmas:

  • Sociālās kompetences loma personības attīstībā.
  • Sociālā gleznošana un sociālās spēles - inovatīvas metodes pedagoģiskā un sociāli pedagoģiskā praktiskā darbībā.
  • Sociālās gleznošanas pielietošanas metodika.
  • Sociālās gleznošanas un sociālo spēļu praktiskais pielietojums.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 36 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.