Sociāli psiholoģiskā palīdzība indivīda pozitīvu stresa pārvarēšanas stratēģiju veidošanai (A)


 

Programma atklāj pozitīvu stresa stratēģiju veidošanas aktualitāti un paņēmienus, kā arī piedāvā apgūt vingrinājumus darbā ar pusaudžiem no sociālā riska grupām ar mērķi veicināt viņu integrāciju sabiedrībā. Tās saturs ietver teorētisko zināšanu par Coping stratēģijām iegūšanu un iepazīstināšanu ar stresa vadīšanas pilnveides iespējām pusaudžiem no sociālā riska grupām. Programmas apguve notiek Interreg Lat-Lit projekta POZCOPING LLI-163 ietvaros ierīkotajā multisensorajā istabā, nodrošinot materiālu pieejamību un sekmējot programmas apguvi sociālās mācīšanās procesā.

Mērķauditorija: skolu sociālie pedagogi, sociālo dienestu sociālie darbinieki un studiju programmas “Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” studenti.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 12 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.