Sporta treneru pedagoģijas kompetences pilnveide (A)


 

Programmas mērķauditorija: sporta treneri, sporta pedagogi, sporta izglītības iestāžu pedagogi u.c. atbilstīgas personas.                

Mērķis - pilnveidot treneru un sporta skolotāju profesionālo kompetenci, papildinot zināšanas psiholoģijas, informātikas, kustību teorijas un prakses jomās. Tēmas:

 • Kustību teorija un prakse;
 • Informātika un specializēta sporta programmatūra;
 • Futbola treniņa organizācijas aktualitātes.

 Apgūstot treneru profesionālās pilnveides programmu, tās dalībnieki spēj

 • novērtēt iekšgrupu procesus komandu sporta veidos;
 • pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas ar dažāda temperamenta tipa pārstāvjiem;
 • risināt konfliktsituācijas komandā;
 • efektīvi pielietot stresa menedžmenta metodes;
 • efektīvi pielietot informācijas tehnoloģiju savā darbā – izmantot elektroniskas lapas;
 • plānot darbus, izmantojot tiešsaistes kalendāru;
 • veikt efektīvu informācijas apmaiņu ar dažādām komunikācijas platformām;
 • novērtēt stājas asimetrijas un muskuļu disbalansa izrasītos riskus sportā;
 • pielietot treniņu procesā sporta traumu profilaktiskos vingrinājumus.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 12 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība