Tekstilmateriālmācība un apģērbu tehnoloģija

 

Programmas saturs:  Tekstilmateriālmācības un apģērbu tehnoloģijas zināšanas ir nepieciešamas, lai sagatavotos darbam ar uniformu un individuālā ekipējuma sastāvdaļu specifikāciju sagatavošanu, apgūstot tekstila nozares terminoloģiju, materiālu raksturlielumus, apģērbu tehnoloģijas vispārīgos aspektus, analizējot standartus, testu pārskatus. Programma ir piemērota ikvienam interesentam.

Programmas apjoms: 18 akadēmiskās stundas (teorētiskās un praktiskās nodarbības).

Izglītības dokuments: RTA MIC apliecība.