Tematiskā supervīzija profesionālās kompetences pilnveidošanā (A)


 

Programmas mērķauditorija: pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm, ar jauniešiem (sociālo dienestu pakļautība), speciālisti darbam ar bērniem un jauniešiem, u.c. interesenti.

Programmas anotācija: Kursos tiek piedāvāts pilnveidot profesionālās kompetences (zināšanu, prasmju, attieksmju un pieredzes) supervīzijā, preventīvi izglītojot, atbalstot un pasargājot no profesionālās izdegšanas un sekmējot sniegtā pakalpojuma kvalitāti bērniem, jauniešiem, ģimenēm.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 36 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība