Topogrāfija un orientēšanās dabā

 

Programmas mērķauditorija: sporta skolotāji, sporta speciālisti, studenti, visi interesenti.

Kustību aktivitātēm jākļūst par neatņemamu veselīga dzīvesveida un personības pašrealizācijas līdzekli. Kā viena no veselību veicinošām fiziskajām aktivitātēm ir orientēšanās sports. Šī fiziskā aktivitāte veicina gan sirds asinsvadu sistēmas nostiprināšanu, gan kognitīvo spēju attīstīšanu. Programmas ietvaros tiks apgūti topogrāfijas pamati, kas sniedz izpratni par Zemes virsmas attēlošanu kartēs un spēju noteikt savu atrašanos vidē izmantojot dabas orientierus.

Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas, 1KP.

Izglītības dokuments: RTA MIC apliecība.