Tūrisma produktu veidošana un pārdošana

Izglītības programmas mērķis: sekmēt interesentu spējas radīt tūrisma produktu, piedāvāt radīto tūrisma produktu tirgū un pārdot to. Programmas uzdevumi: definēt tūrisma produktu, izskaidrot tā īpatnības, aktualitāti, veidojošus elementus, nepieciešamos resursus un izmantot tos tūrisma produkta un piedāvājuma veidošanā; ievērot higiēnas prasības kvalitatīva produkta radīšanai; ievērot vides aizsardzības prasības un ilgtspējības pamatprincipus; noteikt pakalpojuma cenu; novērtēt konkurentus, pārzināt tūrisma produkta pieprasījuma un piedāvājuma ietekmējošos faktorus; izprast klientu vajadzības un motivāciju un veidot ilgtspējīgas attiecības ar klientiem; virzīt klientu apkalpošanas procesu, pielietot dažādas pārdošanas metodes; orientēties Latvijas Republikas saistošajos normatīvajos aktos.

Programmas forma un apjoms: 80 akadēmiskās stundas, kir iespēja apgūt atsevišķus moduļus.

Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.