Veselību veicinošas fiziskās aktivitātes

 

Programmas mērķauditorija: sporta skolotāji, sporta speciālisti, studenti, visi interesenti.

 Programma sniedz teorētisko izpratni par fizisko aktivitāšu ietekmi uz cilvēka veselību ietekmējošo organisma sistēmu darbību. Praktiskajās nodarbībās tehniski pareizi apgūtie vingrinājumi un aktivitātes  sniegs iespēju turpināt patstāvīgi nostiprināt veselību. Iegūtās zināšanas par atbilstošas slodzes izvēli un dozēšanu pilnveidos dalībnieku kompetenci veselību veicinošo fizisko aktivitāšu jomā. Programmas ietvaros tiks apgūti muskuļu spēka, izturības, lokanības attīstības pamatprincipi.

Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas, 1KP.

Izglītības dokuments: RTA MIC apliecība.