Videomontāža ar DaVinci Resolve (attālināti)

Izglītības dokuments: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecība

Priekšzināšanu līmenis: Iemaņas darbā ar Zoom, Internet pārlūkprogrammu, Windows (vai citu operētājsistēmu).

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti: Studiju kurss sniedz zināšanas par videomontāžas teorijas pamatprincipiem un to praktisko pielietojumu, izmantojot profesionālo videomontāžas programmu DaVinci Resolve. Rezultātā kursa klausītāji iemācās sagatavot video un audio materiālu (reklāmas, mākslas, mācību vai cita veida video) un attīsta šādas prasmes: - izgriezt un apvienot video fragmentus; - izmantot kadru pārejas efektus un to pielietojuma īpatnības atkarībā no scēnas, konteksta, skatītāju uztveres specifikas; - pievienot titrus, subtitrus un citus teksta uzrakstus; - pielietot specefektus (dalītais ekrāns, laika paātrinājums vai palēninājums, darbs ar `chroma key` un citi); - apstrādāt un pieskaņot audio ierakstus un skaņas efektus. Studiju kursa apguve pilnveido interesentu informācijas apstrādes, digitālā satura veidošanas un multimediju dizaina kompetences.

Materiāltehniskais nodrošinājums: Dators (16 Gb operatīvas atmiņas un diskrēta videokarte ar 4 Gb); MS Windows (Mac vai Linux) un Internet pieslēgums; DaVinci Resolve 17 bezmaksas versija; Zoom aplikācija; webkamera ar mikrofonu.

Studiju kursa stundu (akadēmiskās) skaits: 40

Īstenošanas vieta: attālināti

Plānotais mācību norises laiks: darba dienu vakari

Kursu cena: EUR 110,00-120,00 (atkarībā no cilvēku skaita grupā)