Vispārējā fiziskā sagatavotība

 

Programmas mērķauditorija: sporta skolotāji, sporta speciālisti, studenti, ikviens interesents.

Praktiskajās nodarbībās tiek tehniski pareizi apgūti vingrinājumi fizisko īpašību attīstīšanai. Programma sniedz arī teorētisko izpratni par fiziskās slodzes ietekmi uz cilvēka organisma sistēmu darbību. Tiek apgūti vingrinājumi trenažieru zālē un ar brīvajiem svariem visām muskuļu grupām. Apgūtie stiepšanās, koordinācijas un līdzsvara vingrinājumi nodrošina muskuļu sabalansētu attīstību un traumu risku mazināšanu. Aerobo spēju attīstīšanai tiek apgūti intervāla un nepārtraukto ilgstošo slodžu treniņu metodika. Iegūtās zināšanas un prasmes par atbilstošas slodzes izvēli un dozēšanu pilnveidos dalībnieku kompetenci fizisko īpašību attīstīšanas jomā un sniegs iespēju turpināt patstāvīgi uzlabot  vispārējo fizisko sagatavotību.     

Programmas apjoms: 16 kontaktstundas, 1KP.

Izglītības dokuments: RTA MIC apliecība.