Vizuālo lietotņu programmēšana


 

Studiju programma:  Programmēšana un datortīklu administrēšana

Izglītības dokuments:   Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecība

Prasības iepriekšējai izglītībai:  Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis:  Iemaņas darbā ar Zoom, Internet pārlūkprogrammu, Windows (vai citu operētājsistēmu).

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti:  Studiju kurss paredzēts iesācējiem programmēšanā un sniedz zināšanas vizuālo lietotņu programmēšanā ar C# programmēšanas valodu. Rezultātā kursa klausītāji iemācās veidot vienkāršas vizuālās lietotnes (programmas) un attīsta šādas prasmes: - C# programmēšanas valodas pamati (datu tipi, mainīgie, vadības struktūras); - Vizuālās lietotāja saskarnes (interfeisa) veidošana; - Vienkāršas 2D spēles programmēšana (atmiņas trenēšanas spēle); - Vizuālais kalkulators; - Darbs ar failiem un to pielietojums matemātiskos aprēķinos; - Datu bāzes aplikācijas veidošana. Studiju kursa apguve pilnveido interesentu vizuālās programmēšanas un radošo uzdevumu risināšanas kompetences.

Materiāltehniskais nodrošinājums:  Dators (vismaz 8 Gb operatīvas atmiņas); MS Windows un Internet pieslēgums; Microsoft Visual Studio Community bezmaksas versija; Zoom aplikācija; webkamera ar mikrofonu

Studiju kursa stundu (akadēmiskās) skaits:  80

Kontaktstundas:  48

Patstāvīgais darbs:  32

Noslēguma pārbaudījums:  Ieskaite: noslēguma projekts

Īstenošanas vieta:  Attālināti

Plānotais izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās):  10

Plānotais mācību norises laiks:  darba dienas vakari

Mācību izmaksas:  36.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 360.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)