Vizuālo lietotņu programmēšana

Studiju programma: Programmēšana un datortīklu administrēšana

Izglītības dokuments:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecība

Prasības iepriekšējai izglītībai: Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis: Iemaņas darbā ar Zoom, Internet pārlūkprogrammu, Windows (vai citu operētājsistēmu).

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti: Studiju kurss paredzēts iesācējiem programmēšanā un sniedz zināšanas vizuālo lietotņu programmēšanā ar C# programmēšanas valodu. Rezultātā kursa klausītāji iemācās veidot vienkāršas vizuālās lietotnes (programmas) un attīsta šādas prasmes: - C# programmēšanas valodas pamati (datu tipi, mainīgie, vadības struktūras); - Vizuālās lietotāja saskarnes (interfeisa) veidošana; - Vienkāršas 2D spēles programmēšana (atmiņas trenēšanas spēle); - Vizuālais kalkulators; - Darbs ar failiem un to pielietojums matemātiskos aprēķinos; - Datu bāzes aplikācijas veidošana. Studiju kursa apguve pilnveido interesentu vizuālās programmēšanas un radošo uzdevumu risināšanas kompetences.

Materiāltehniskais nodrošinājums: Dators (vismaz 8 Gb operatīvas atmiņas); MS Windows un Internet pieslēgums; Microsoft Visual Studio Community bezmaksas versija; Zoom aplikācija; webkamera ar mikrofonu

Studiju kursa stundu (akadēmiskās) skaits: 80

Kontaktstundas: 48

Patstāvīgais darbs: 32

Noslēguma pārbaudījums: Ieskaite: noslēguma projekts

Īstenošanas vieta: Attālināti un/ vai klātienē

Plānotais izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās): 10

Plānotais mācību norises laiks: darba dienas vakari