Web risinājumu izstrāde

 

Programmas mērķis: sniegt teorētiskās un praktiskās iemaņas web risinājumu izstrādē ar mājas lapas konstruktoriem un satura vadības sistēmām, kā arī darbā ar grafisko informācijas sagatavošanu web risinājumiem.

Plānotie rezultāti:

  • Pārzināt web risinājumu pamatjēdzienus un koncepcijas;
  • Praktiski izmantot tiešsaistes mājas lapu veidošanas konstruktorus web risinājumu izstrādei.
  • Praktiski izmantot satura vadības sistēmas web risinājumu izstrādei.
  • Veidot un rediģēt grafisko informāciju web risinājumiem ar datorgrafikas programmām.

Programmas apjoms: 120 stundas.

Izglītību aliecinošs dokuments: RTA MIC sertifikāts.