Zviedru valoda (iesācēju līmenis)


 

Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas zviedru valodas gramatikā, attīstīt komunikatīvas prasmes un radīt priekšstatu par Zviedriju.

Kursa apguves laikā kursu dalībnieki:

  • demonstrē zviedru valodas gramatikas pamatzināšanas un izpratni par Zviedrijas valsts mācību;
  • orientējas zviedru valodas skaņu mācībā;
  • spēj sagatavot informāciju un diskutēt par noteiktām tēmām;
  • prot lietpratīgi izmantot konkrētu leksiku noteiktajās situācijās;
  • prot izskaidrot un prezentēt kursa laikā apskatītās tēmas.

Programmas apjoms: 36 akadēmiskās stundas, RTA MIC apliecība.