Par notikumu

Saite uz konferenci Cilvēks.Vide.Tehnoloģijas.

Organizē: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultāte

Katru gadu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (līdz 01.01.2016. Rēzeknes Augstskola) Inženieru fakultātē notiek starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas”.

Mērķis ir dot iespēju studentiem publicēt savus pētījumus un ar tiem iepazīstināt plašāku publiku.

Zinātniskie raksti tiek publicēti konferences materiālu elektroniskajā izdevumā.


SEKCIJA „VIDES AIZSARDZĪBA, INŽENIERZINĀTNES, RAŽOŠANA UN LOĢISTIKA”

 • Vides problemātikas apzināšana un vides kvalitātes pētījumi
 • Vides aizsardzības problēmas būvniecībā, rūpniecībā un lauksaimniecībā
 • Ekoloģiski drošās vidi saudzējošās tehnoloģijas
 • Matemātiskās metodes, matemātiskās modelēšana un digitalizācija vides aizsardzības problēmu risināšanā
 • Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana
 • Vides un dabas saimniecības ekonomika, vides menedžments
 • Vides kvalitāte, vides analīze, monitorings un kontrole
 • Pilsētvides problēmas
 • Alternatīvo enerģijas veidu izmantošanas iespējas, energoefektivitāte
 • Vides kvalitātes vērtējums ar bioindikācijas metodēm
 • Vides mikrobioloģiskais piesārņojums
 • Notekūdeņu pētījumi, to attīrīšanas metodes un inovatīvas tehnoloģijas
 • Atkritumu pārstrādes un utilizācijas esošās un jaunās tehnoloģijas atkritumu apsaimniekošanas problēmu risināšanā
 • Pārtikas produktu pārstrāde
 • Ražošanas loģistika
 • Apģērba dizains un tehnoloģijas


SEKCIJA „RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS”

 • Mehatronika
 • Elektriskā, hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa
 • Piedziņas automātiskās vadības sistēmas
 • Robotu tehnika
 • Datorvadības sistēmas
 • Mehānika
 • Elektrotehnika
 • Elektronika
 • CNC tehnoloģijas
 • CAD/CAE/CAM tehnoloģijas
 • Metāla, plastmasu un koka apstrādes tehnoloģijas
 • Nanotehnoloģijas
 • Lāzertehnoloģijas


SEKCIJA „INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS”