Par notikumu

SIE2023 mērķis ir veicināt zinātnisko diskusiju par aktualitātēm sabiedrības un izglītības jomās. Autori tiek aicināti iesniegt rakstus par jaunākajiem pētījumiem izglītības, psiholoģijas, sabiedrības veselības, mākslas un dizaina jomā, par tādām aktualitātēm kā izglītības politika un pārvaldība, izglītības saturs un kvalitāte, skolotāja loma sabiedrības izglītošana, mūžizglītība, tālmācība un e-mācības, izglītības tehnoloģijas, speciālā izglītība, psihosociālā rehabilitācija, personības izaugsme un attīstība, labklājība, vērtības un identitāte mūsdienu sabiedrībā, radošums, izglītība multikulturālā sabiedrībā u.c.

Konferences tēmas:

  • AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA
  • SKOLU PEDAGOĢIJA
  • PIRMSSKOLAS PEDAGOĢIJA
  • SPECIĀLĀ PEDAGOĢIJA
  • SOCIĀLĀ PEDAGOĢIJA
  • MŪŽIZGLĪTĪBA
  • MĀKSLA UN DIZAINS, DIZAINA IZGLĪTĪBA
  • SABIEDRĪBAS VESELĪBA UN SPORTS
  • PSIHOLOĢIJA UN KOMUNIKĀCIJA

Konferences darba valoda: latviešu un angļu.

Konferences programma: PROGRAMMA

Konferences rakstu krājumi pēc konferences tiks piedāvāti indeksēšanai datu bāzēs: Clarivate Web of Science, Crossref, Google Scholar, OpenAire, WorldCat.

Konferences rakstu krājumi tiks sagatavoti elektroniski un konferences dienā būs pieejami šeit http://journals.rta.lv/index.php/SIE

Vairāk informācijas par konferenci un pieteikšanās https://conferences.rta.lv/index.php/SIE/SIE2023

Kontaktinformācija:

SIE2023 konferences koordinatore Daina Znotiņa

e-pasts: conferencesie@rta.lv

Tālr.: +371 29503299

ERDF co-funded project "Funding of international projects in research and innovation at Rezekne Academy of Technologies" No. 1.1.1.5/18/I/012