Par notikumu

Aicinām piedalīties darbseminārā par augstas veiktspējas datoru izmantošanu zinātnē un tautsaimniecībā 19. decembrī Rēzeknē (klātienē), kur varēs iepazīties ar EuroHPC projektā “Nacionālie kompetences centri EuroHPC” (EuroCC) uzkrāto superskaitļotāju lomas pieaugumu Eiropas valstīs, lietišķajiem risinājumiem zinātnes un uzņēmējdarbības konkrētos projektos, sagaidāmajiem ieguvumiem un kā palielināt digitālo tehnoloģiju lietošanas efektivitāti. 

Seminārs notiks vienā dienā (19. decembrī) un iekļaus pieredzējušu speciālistu ziņojumus. Tas būs veltīts gan zinātniekiem un uzņēmumiem ar sākotnēju pieredzi superdatoru jaudas izmantošanā, gan bez tās. Potenciālo klausītāju loks aptvers mācībspēkus, zinātniekus, inženierus, stratēģiskos plānotājus, digitālo tehnoloģiju izmantotājus, IT speciālistus, pašvaldību plānotājus, kā arī interesentus medicīnas, energoefektivitātes, lauksaimniecības, bioekonomikas, būvniecības, ģeodēzijas, materiālu izpētes un 3D modeļu izstrādātājus, prognozētājus, kas saskaras ar nepieciešamību izmantot pieaugošus datu masīvus, modelēt tehnisko risinājumu atbilstību ES standartiem dažādās jomās, kā ari interesentus, kas domā un strādā ar mākslīgā intelekta risinājumu pietuvināšanu reģiona, urbānās vides un lauku ilgstpējīgas attīstības vajadzībām. Seminārā arī varēs vairāk uzzināt par HPC iespējām, mācībām, atvērtajām un informatīvajām dienām un mentora un konsultatīvo specifisko palīdzību, ko jau sniedz projekts. 

Pasākuma norise – klātienē. Darba valoda – latviešu.

Uz semināru aicināti HPC esošie un potenciālie lietotāji – zinātnieki, mācībspēki, uzņēmēji un publiskā sektora speciālisti, IT skolotāji un talantīgi vidusskolu skolēni.

Lai piedalītos, lūgums iepriekš reģistrētieshttps://eurocc-latvia.lv/hpc-pielietojums-zinatne-un-tautsaimnieciba/

Vietu skaits ierobežots. Dalība ir bez maksas.

Pasākuma norises vieta – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas alejā 115, (222. telpa), Rēzeknē.

Darbsemināra darba programma

Kafijas pauze 

10.00 – atklāšana. RTA rektores profesores Ivetas Mietules uzruna.

10.05 – vadošais pētnieks, projekta vadītājs Ilmārs Slaidiņš. Eiropas HPC kompetences centra projekts un tā piedāvātas iespējas.

10.20 – eksperts Jānis Bicāns. No galda datora līdz lieldatoram. Kas mūs kavē? Galvenie ieguvumi. 

10.50 – eksperts Kārlis Muižnieks. Pirmie soļi HPC izmantošanā (attālināti).

11.20 – eksperte Tija Sīle. Gatavi HPC pielietojumi – lejupielādē un lieto (attālināti).

11.50 – Lidar datu apstrādes efektivitāte, izmantojot HPC (pieredze pakalpojumu izstrādē Valsts Zemes dienestam). Asoc. prof. Sergejs Kodors (RTA).

12.20 – kafijas pauze

12.40 – Ventspils domes izpilddirektora vietnieks Egons Spalāns. Digitālās transformācijas problemātika pašvaldībās. 

13.10 – HPC piedāvātās iespējas: uzņēmuma izmantošanas pieredze (tbc).

13.30 – RTU HPC centra resursi un piedāvātās iespējas. Lauris Cikovskis (RTU HPC Centra vadītājs) un Ieva Timrote (RTU HPC Centrs). 

Pusdienas

 

Darbsemināru organizē HPC kompetences centrs Latvijā “SuperS” EuroHPC projekta “Nacionālie kompetences centri EuroHPC” (EuroCC) ietvaros sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes HPC centru un Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūtu. 

 

Papildu jautājumiem:

info@eurocc-latvia.lv

 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Augstas Veiktspējas Skaitļošanas kopuzņēmuma saskaņā ar granta līgumu Nr. 951732. Kopuzņēmums saņem atbalstu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020, kā arī no Vācijas, Austrijas, Horvātijas, Kipras, Čehijas Republikas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Grieķijas, Ungārijas, Īrijas, Itālijas, Lietuvas, Latvijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Francijas, Nīderlandes, Beļģijas, Luksemburgas, Slovākijas, Norvēģijas, Šveices, Turcijas, Ziemeļmaķedonijas Republikas, Islandes un Melnkalnes.