Par notikumu

Ekonomikas virziens:

  • 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „GRĀMATVEDĪBA”
  • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „FINANSES”
  • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „EKONOMIKA” (specializācijas „Finanšu un grāmatvedības vadība”)
  • profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „FINANŠU VADĪBA”

Vadības virziens:

  • akadēmiskā bakalaura studiju programma „BIZNESA VADĪBA”
  • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „UZŅĒMĒJDARBĪBA” (Mārketinga sektora vadītāja un Tūrisma uzņemuma vadītāja specializācija)
  • akadēmiskā maģistra studiju programma „VADĪBAS ZINĀTNE”

Vadības virziens:

  • 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „TIESĪBU ZINĀTNE”
  • akadēmiskā bakalaura studiju programma „TIESĪBU ZINĀTNE”