Par notikumu

Pasākuma norise labu laikapstākļos plānota centrālās ēkas pagalmā (Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē).

Diplomus saņems šādu virzienu un studiju programmu absolventi:

Ekonomikas virziens:

  • 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma  „GRĀMATVEDĪBA” 
  • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “EKONOMIKA” (specializācijas „Finanšu un grāmatvedības vadība”) 
  • profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas  „FINANŠU VADĪBA”

Vadības virziens:

  • akadēmiskā bakalaura studiju programma “BIZNESA VADĪBA”
  • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA” (mārketinga sektora vadītāja un Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācija)
  • akadēmiskā maģistra studiju programma  “VADĪBAS ZINĀTNE” 

Tiesību zinātņu virziens:

  • 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma  „TIESĪBU ZINĀTNE” 
  • akadēmiskā bakalaura studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”