Par notikumu

Svinīgais pasākums noritēs 222. telpā, (Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē).

Diplomus saņems šādu virzienu un studiju programmu absolventi:

  • 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”  
  • profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs” 
  • profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālā izglītība”
  • profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”
  • 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sociālais rehabilitētājs”
  • profesionālā bakalaura studiju programma “Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”
  • profesionālā bakalaura studiju programma “Lietišķā komunikācija un tulkošana”
  • akadēmiskā maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”