Par notikumu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Latvijas Banka ielūdz uz Latvijas Bankas prezidenta Mārtiņu Kazāka lekciju un diskusiju "Ievadot nākamos 100: aktualitātes ekonomikā, modernie maksājumi, ilgtspēja kā X faktors" šī gada 23. novembrī plkst. 13.00–14.30 akadēmijas ēkā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115. Saziņai par pasākumu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija: Lolita Kivleniece-Kuzņecova, lolita.kivleniece-kuznecova@rta.lv, tālr. 26481995 Latvijas Banka: Varis Vagotiņš-Vagulis, varis.vagotins-vagulis@bank.lv, tālr. 29276913

Pasākums notiks: Atbrīvošanas aleja 115, centrālā ēka, 2. stāvs, aktu zāle.