Par notikumu

Vienotā uzņemšana īsā cikla profesionālajās un pirmā cikla augstākās izglītības programmās(koledžas un bakalaura līmeņa studijās) no 16. jūlija līdz 22. jūlijam. Vienotā uzņemšana pamatstudijās.

RTA uzņemšana otrā cikla augstākās izglītības programmās(maģistra līmeņa studijās) no 1. jūlija līdz 25. jūlijam. Kā pieteikties maģistra līmeņa studijām?

RTA uzņemšana trešā cikla augstākās izglītības programmās(doktora līmeņa studijās) no 1. jūlija līdz 28. augustam. Kā pieteikties doktora līmeņa studijām?

Informāciju par uzņemšanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā var saņemt pa tālr.: 26656553, 26695553

e-pastu: uznemsana@rta.lv