Par notikumu

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs”,

studentiem, docētājiem un sadarbības partneriem pasākums.

Programma: