Par notikumu

2024. gada 9. maijā plkst. 13.00 Ventspils Augstskolā (Ventspilī, Inženieru ielā 101, B4 auditorijā) Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas promocijas padomes “Ekonomika un uzņēmējdarbība” atklātā sēdē Valentīna Semakina aizstāvēs promocijas darbu “Ekonomiskā prognozēšana uz DSGE modeļu pamata” (“Economic forecasting based on DSGE models” - angļu valodā) zinātnes doktora grāda – zinātnes doktors (Ph.D) sociālajās zinātnēs – iegūšanai.

Promocijas darba recenzenti:

  • Dr. oec. Iveta Mietule, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija;
  • Dr.hab.oec. Baiba Rivža, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvija;
  • Ph.D. Vaida Bartkutė-Norkūnienė, Utenas Lietišķo zinātņu universitāte (Utena University of Applied Sciences,), Lietuva.

Ar promocijas darbu var iepazīties Ventspils Augstskolas bibliotēkā, Inženieru ielā 101, Ventspilī un interneta vietnē www.venta.lv.