Par notikumu

2024. gada 9. maijā plkst. 10.00 Ventspils Augstskolā (Ventspilī, Inženieru ielā 101, B4 auditorijā) Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas promocijas padomes “Ekonomika un uzņēmējdarbība” atklātā sēdē Diāna Līduma aizstāvēs promocijas darbu “Komandas darbs ražošanas uzņēmumos Latvijā” (“Teamwork in manufacturing companies in Latvia” - angļu valodā) zinātnes doktora grāda – zinātnes doktors (Ph.D) sociālajās zinātnēs – iegūšanai.

Promocijas darba recenzenti:

  • Dr. oec. Iluta Arbidāne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija;
  • Dr.hab.oec. Baiba Rivža, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvija;
  • Ph.D. Jurgita Raudeliūniene, Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte (Vilnius Gediminas Technical University), Lietuva.

Ar promocijas darbu var iepazīties Ventspils Augstskolas bibliotēkā, Inženieru ielā 101, Ventspilī un interneta vietnē www.venta.lv.