Par notikumu

Platformā ZOOM pieslēgšanās saite:

https://us06web.zoom.us/j/83287029540?pwd=WkdCWDU2d0pxdWxiTlNvNitKbU40Zz09

Meeting ID: 832 8702 9540

Passcode: 906728

Vebinārā tiks sniegta informācija par šobrīd aktuālo Ukraiņu skolēnu iekļaušanu mācību procesā, bērnu un jauniešu psihoemocionālo stāvokli un trauksmes mazināšanas paņēmieniem.

Kopš septembra Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātnieki iesaistīti Ārlietu ministrijas granta “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” īstenošanā.

Projekta “Tīmeklī veidotā atbalsta sistēma pedagogiem darbā ar bērniem trauksmes mazināšanai kara skartajos reģionos” mērķis ir sniegt psiholoģisku atbalstu personām, jo īpaši Ukrainā, kā arī ārpus tās, kuras ir cietušas no Krievijas militārās agresijas.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Uzziņai:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija šobrīd ir 6. lielākā valsts dibinātā augstākās izglītības iestāde, kurā studē pāri par 1550 studējošajiem, pirmā līmeņa, bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas trijās fakultātēs – Ekonomikas un pārvaldības, Inženieru, Izglītības valodu un dizaina.

Kontaktinformācija par vebināru:

RTA docents, vadošais pētnieks Dr. paed. Aivars Kaupužs

e-pasts: Aivars.Kaupuzs@rta.lv

Tālr.: 29265418