Par notikumu

Asinis ziedot ir aicināti visu grupu asins donori. Īpaši tiek gaidīti jauni donori, uzdrīkstēties ziedot asinis un palīdzēt citiem. 

Valsts asinsdonoru centrs nodrošina katram donoram pusdienu naudu 4,27 EUR. LĪDZI JĀŅEM PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS UN BANKAS KONTA NUMURS!

Uzziņai:

Viena asins nodošanas reize palīdz glābt 3 cilvēku dzīvības.

Darba attiecībās esošam donoram pienākas brīva diena saskaņā ar LR Darba likuma 74.pantā noteikto atlīdzību (ja darbiniekam ir noteikta laika alga – izmaksā noteikto darba samaksu, ja akorda alga – izmaksā vidējo izpeļņu), ja, "iepriekš par to paziņojot darba devējam, ārstniecības iestādē nodod asinis". "Darbiniekam, kurš ārstniecības iestādē nodod asinis, pēc katras šādas dienas piešķir atpūtas dienu, izmaksājot 74. panta trešajā daļā noteikto atlīdzību. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, šo atpūtas dienu var piešķirt citā laikā."

Asins donori trīs līdz četru darba dienu laikā pēc asins ziedošanas var interesēties par analīžu rezultātiem pa bezmaksas tālruni: 8000 0003.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto