Par notikumu

Šajā dienā visā Latvijā norisināsies ikgadējā karjeras izglītības programma Ēnu diena. RTA tradicionāli aktīvi iesaistās Ēnu dienas aktivitātēs un aicina jauniešus iepazīt sev interesējošās profesijas ne vien teorētiski, bet arī praktiski, veicot uzdevumus un piedaloties dažādās sanāksmēs, vērojot akadēmijas darbinieku ikdienu, uzzinot par darba pienākumiem, atbildību, nepieciešamo izglītību, lai pilnvērtīgi pildītu uzticēto. 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.–12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 līdz 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir paplašināt skolēnu redzesloku un izpratni par dažādu profesiju un nozaru prasībām, palīdzot jauniešiem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

Šogad RTA piedāvās vairāk kā 20 vakances dažādos amatos, kurām varēs pieteikties no 1. marta tīmekļvietnē www.enudiena.lv. RTA būs iespēja iepazīt RTA dažādu jomu speciālistu un nodaļu vadītāju darbu ikdienu un aizkulises.

Aicinām jauniešus būt aktīviem un iesaistīties Ēnu dienas pasākumā!